TABEL LUAS KELURAHAN, JUMLAH RW/RT, KK DAN SEBARAN PENDUDUK KECAMATAN BONTOALA

NO KELURAHAN LUAS (KmĀ²) RT RW JUMLAH KK PENDUDUK JUMLAH
L P
1 Malimongan Baru 0.15 19 4 726 1,889 1,879 3,768
2 Wajo Baru 0.13 20 6 899 2,470 2,621 5,091
3 Gaddong 0.25 17 5 867 2,400 2,414 4,814
4 Bontoala 0.13 14 3 397 978 1,030 2,008
5 Baraya 0.21 22 6 1,185 2,520 2,708 5,228
6 Layang 0.21 33 6 1,604 4,582 4,591 9,173
7 Parang Layang 0.19 19 4 817 2,085 2,261 4,346
8 Bontoala Tua 0.12 24 5 881 2,163 2,245 4,408
9 Bontoala Parang 0.23 15 4 1,000 1,838 2,399 4,237
10 Tompo Balang 0.11 13 4 644 1,348 1,503 2,851
11 Bungaejaya 0.18 21 4 1,014 2,331 2,445 4,776
12 Timungan Lompoa 0.19 23 5 1,105 2,593 2,755 5,348
J U M L A H 2.1 240 56 11,139 27,197 28,851 56,048